Styringssystemer

Vi installerer og vedlikeholder styringssystemer

Egner for deg som:

  • Bor i en lett byggkonstruksjon som tre/bindingsverk eller tømmerhus.
  • Bor i enebolig eller annen større bolig – her har du mulighet til å dele inn boligen i flere varmesoner.
  • Har en døgnrytme som gjør det mulig å senke temperaturen i perioder på fem timer eller mer.

Styrer alt

Med et tastetrykk kan temperaturen senkes når du sover eller er på jobb, alt lys slåes av, brannfarlig utstyr som TV, komfyr og kaffetrakter som ofte står i standby koples fra og vannrørene stenges. I tilfelle vannlekkasje, innbrudd eller brann kan systemet slå alarm og varsle både deg og vaktsentral.

Ta kontrollen

De fleste av oss kan bruke mindre energi til oppvarming, og likevel beholde – eller øke – komforten i boligen. Tar du kontroll over varmebehovet, tar du kontroll over energiforbruket. Energibesparelsen ved redusert innetemperatur vil variere i hvert enkelt tilfelle og over året.

Som en tommelfingerregel kan en regne med at en reduserer energibruken til romoppvarming med ca. 5% for hver grad en senker innetemperaturen. Med et automatisk system kan du regulere eller skru varmen av og på etter behov i stedet for å varme opp hele huset hele døgnet Slike systemer kan også ta hensyn til endringer i utetemperaturen.

Samhandling av komponenter

Det finnes både enkle systemer som styrer ovner og mer avanserte systemer som styrer varme, lys, ventilasjon, alarmer/varsling og solavskjerming mm. Varmestyringsanlegg gjør at alt tilknyttet utstyr kan samhandle optimalt for å møte dine behov med lavest mulig energibruk.

Det kommer stadig nye, bedre og mer avanserte styringssystemer på markedet, og det skal være mulig for de fleste å finne et system som er tilpasset.

Hvem har mest å tjene på det?

  • De som bor i eldre leiligheter eller gamle hus som er dårlig isolert
  • De som skal bygge nytt hus
  • Hvis du har hytte eller ferieleilighet