Service og utvidelse

Utbygging av elektriske anlegg

Vi driver service og utvidelse av elektriske anlegg i bolig og næringsbygg. Alle typer elektrikerarbeider utføres, små og store!

Strømkapasitet

Hvis anlegget er gammelt og beregnet på en mer nøysom livsstil er det flere grunner enn bare liten kapasitet som taler for en grundig oppgradering. Tidens tann arbeider også på det elektriske anlegget, selv om det ikke består av bevegelige deler som slites. Hvis anlegget er av nyere dato er det muligheter for å utvide kapasiteten uten at det kreves store inngrep.

Utbygging

Hvis du bygger ut huset, bygger mekanisk verksted i garasjen eller annet som krever mer strøm enn hovedsikringene tåler, da kan du bestille mer. Som regel er kablene inn til huset fra stolpe eller stikkledning i kabelgrøft dimensjonert for opptil tre faser og 80A. Oppgraderingen vi da skje inne på eiendommen, med nye hovedsikringer og flere kurser. Du vil også få en høyere tariff og nettleie, hvor mye denne vil variere hos strømleverandørene.

Det lurt å få noen installatører til å komme på befaring, og gi deg et tilbud på jobben. FÅ ET GODT TILBUD

Del med andre!