Kontroll

El-sjekk og tilstandsraporter

Du har ansvaret

Etter loven er du selv ansvarlig for at det elektriske anlegget i boligen din er i forsvarlig stand.
Skulle det oppstå brann eller andre skader på grunn av feil i anlegget vil du kanskje få avkorting i erstatningen fra forsikringsselskapet ditt. Den risikoen unngår du når du tar vår EL-sjekk.

En av våre fagutdannet elektriker kommer hjem til deg på et tidspunkt vi er blitt enige om. Elektrikeren gjennomgår hele det elektriske anlegget i boligen din, fra sikringsskapet og ut til hver enkelt lampepunkt eller stikkontakt.

Vi utaberider tilstandsrapporten

Hele inspeksjonen blir beskrevet i en tilstandsrapport. Rapporten gir beskjed om eventuelle feil og mangler, som graderes etter hvilken risiko de utgjør.

Du kan selv se om det er noe som eventuelt bør gjøres umiddelbart, og om det er andre utbedringer som kan planlegges og utføres senere. På denne måten kan du sammen med RST Elektro finne den tryggeste og mest økonomiske måten å holde alt det elektriske i orden på.

El-kontroll

Vi utfører kontroll og tilstandsrapport på el-installasjoner i bolighus, hytter og alle typer el-anlegg også hos bedrifter.