Energieffektivisering

Vi er NELFO-medlem

Energi- og klimaplaner

Alle norske kommuner har i sine energi- og klimaplaner satt seg mål for mer effektiv bruk av energi i bygg og anlegg. Gjort på riktig måte vil arbeidet mot disse målene gi kommunen en varig reduksjon i driftsutgifter og bedret inneklima i skoler og andre kommunale bygg. EPC-modellen er en måte å få gjort mye på en gang, og en løsning for kommuner som ikke har eller ikke prioriterer egne ressurser til kartlegging, detaljprosjektering og prosjektledelse.

Stram kommuneøkonomi

Stram kommuneøkonomi gjør at det ofte er vanskelig å få prioritert gjennomføringen av selv lønnsomme energitiltak. Bruk av denne metoden vil gjøre det mulig uten å øke det totale budsjettet. Enova har støttet flere EPC-prosjekter i kommuner og tar gjerne mot flere søknader om støtte til investeringer i energieffektiviseringstiltak som skal gjøres i kommunale bygg og anlegg.

Kontraktfestet garanti

I et EPC-prosjekt planlegges og gjennomføres sparetiltakene av en ekstern energientreprenør, etter avtale med kommunen. Entreprenøren gir kontraktfestet garanti for innsparing. Garantien kan brukes som grunnlag for finansiering av tiltakene og entreprenørens kostnader dekkes av mellomlegget mellom gamle og nye energikostnader i en avtalt periode. Etter avtaleperiodens utløp vil kommunen nyte godt av hele innsparingen.

Hvorfor nelfo-medlem?

NELFOs medlemsbedrifter bidrar til utvikling og implementering av fremtidsrettede løsninger og tjenester innen energieffektivisering.