Elektrisk oppvarming

Vi sørger for at du får mest mulig ut av oppvarmingen

Gjennomstrømningsovn

Gjennomstrømningsovn er den vanligste veggmonterte varmeovnen. Den har åpning nede og oppe, og kald luft strømmer inn gjennom nederste åpning. Luften blir varmet opp inne i ovnen og strømmer så ut fra øverste åpning. I tillegg avgir ovnen varme fra ovnens overflate. De beste ovnene har lav overflatetemperatur, lav elementtemperatur inne i ovnen og god beskyttelse over spaltene som hindrer at barnefingre når inn til elementene.

Gulvvarme – Varmekabler

Elektriske gulvvarmeanlegg kan være varmekabler nedstøpt i gulv eller varmefolier i tregulv. Brukes gulvvarme nedstøpt i gulv som eneste oppvarming, reagerer systemet sent på forandringer. I oppholdsrom anbefales derfor gulvvarme som grunnvarme styrt av egen temperaturføler i gulvet supplert med elektrisk veggovn under vinduet. Anbefalt gulvtemperatur er 19-26°C.

Takvarmeanlegg

Elektriske takvarmeanlegg er lavtemperert strålevarme som sendes ut fra varmefolier i tak. Riktig dimensjonert gir dette et behagelig inneklima.

Stråle- og reflektorovner

Stråle- og reflektorovner har høy stråletemperatur. De brukes gjerne på bad der det ikke er gulvvarme, og som uteovner på terrasser o.l.

Veggovner

Elektriske veggovner bør monteres under vinduer. Da vil den varme luften som stiger opp fra veggovnen møte den nedkjølte luften fra vinduet og motvirke «kaldras».

Typiske oppdrag

Vi installerer elektrisk oppvarming i boliger, offentlige bygg og næringsbygg. Varmekabler og tilkobling til fjernvarmeanlegg eller jordvarme, og varmesystemer. Elektrisk oppvarming er den vanligste formen for oppvarming i norske boliger. Totalt utgjør elektrisk oppvarming ca 18 TWh (18 milliarder kWh) av ca 26 TWh som årlig benyttes til oppvarming av boliger.